شرایط ثبت برند بین المللی(مادرید) چیست؟ + مدارک مورد نیاز برای ثبت برند بین المللی

دسته بندی :ثبت برند

زمان حدودی مطالعه : 2 دقیقه

تاریخ انتشار :29 دی 1398

شرایط ثبت برند بین المللی

شرایط ثبت برند بین المللی و مدارک مورد نیاز برای ثبت برند بین المللی

طبق کنوانسیون پاریس صاحب علامت تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی ) می تواند تعدادی تقاضانامه برای ثبت علامت خود در ادارات کشور های مختلف به زبان های گوناگون و با هزینه های متفاوت تقدیم نماید. برای سهولت ثبت برند بین المللی تعدادی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس ، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علامت تجاری تصویب کردند. ایران از سال 82 به سیستم مادرید ملحق شده است. بر این اساس فرد متقاضی با ثبت برند ابتدا در کشور مبدا می تواند علامت تجاری خود را در سیستم مادرید به ثبت برساند.و تنها با یک اظهارنامه می تواند علامت تجاری خود را در 86 کشور عضو سیستم مادرید به ثبت برساند.

ثبت بین المللی برند در ابتدا باید در کشور مبداء صورت گیرد و سپس با تعیین کشورهای مورد نظر درسطح بین المللی انجام می شود امتیاز سیستم مادرید این است که متقاضی با ارائه یک اظهارنامه بین المللی از طریق وایپو میتواند در همه ی 86 کشور عضو یا تعدادی از آن ها برند خود را به ثبت برساند. بنابراین مزیت ثبت بین المللی در ساده، ارزان و موثر بودن آن می باشد، یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسوی، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست امکان پذیر میگردد. ودرصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازجمله تغییر نام، آدرس، مالکیت، تمدید و مانند آن، میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.

بیشتر بدانید
ثبت برند چگونه است؟ و مزایای ثبت برند چیست؟

مدارک مورد نیاز برای ثبت بین المللی (ثبت مادرید)

  1. نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت ،خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
  2. معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
  3. کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری.
  4. اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری.
  5. تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی
  6. برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
  7. رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی

دریافت مشاوره رایگان

دیدگاه بگذارید

avatar
  دنبال کردن  
خبرم کن

جهت مشاوره رایگان تماس حاصل بگیرید

09195829467

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

دکتر ثبت

دکتر ثبت