مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت چیست؟

دسته بندی :انحلال شرکت

زمان حدودی مطالعه : 4 دقیقه

تاریخ انتشار :05 دی 1397

موضوعات این مقاله چیست؟
 • انحلال شرکت چیست؟
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال موسسه:
 • انحلال شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی
 • موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
 • انحلال شرکت چیست؟

  در انحلال شرکت،کلیه ی اعضاء می بایست صورتجلسه را امضاء کنند.اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضاء نمی توانند شرکت را منحل کنند.

  چنانچه شخصی غایب باشد،در صورتی که اعضاء از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد می توان شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود ندارد.

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال موسسه:

  1. اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
  2. فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی شرکا
  3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
  4. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود.

  قانون تجارت در مورد هر کدام از شرکت­‌های مورد پذیرش در آن قانون روش­‌های منحصر به فردی را در مورد انحلال بر شمرده است.

  انحلال شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

  مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

  1. اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
  2. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
  3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
  4. ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء .مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

  مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی:

  1. اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد
  2. مدارک شناسایی شرکا
  3. مدارک ثبتی شرکت

  در مورد شرکت با مسئولیت محدود ماده ۱۱۴ قانون تجارت به موارد انحلال پرداخته است.

  موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

  در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛در صورت تصمیم همۀ شرکا (اقاله)؛در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند؛در صورت ورشکستگی شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).در این فرضها، نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندار و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می کنیم.

  بیشتر بدانید
  مالیات انحلال اشخاص حقوقی چگونه است ؟

  علت‌های خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

  موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است. این موارد عبارت اند از:

  1. در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد(بند «ب»). این اکثریت سرمایه ای است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهرانی نظر داده است این راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء استفاده شرکایی شود که بیشتر سرمایه را در اختیار دارند و می توانند با تهدید به انحلال شرکت، نیات خود در شرکت را به شرکای دیگر تحمیل کنند.
  2. در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد این قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده، ذکر چند نکته ضروری است:
  • اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛
  • دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی توان مطرح کرد، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت ـ توسط شریکی که آن را تقاضا می کند ـ در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد و الا هر دلیلی، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛
  • سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این نکته به این معناست که صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال شرکت وجود ندارد.
  بیشتر بدانید
  انحلال شرکت برای اشخاص حقوقی چگونه است؟

  3.فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند در واقع به نوعی بر شباهات شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص(تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی) تأکید می کند. مع ذلک برای شرکا این تکلیف را قائل می شود که اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند، باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین، هرگاه در اساس نامه شرکت قید صریح مخالف نباشد، فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.

  اما آیا می توان در اساس نامه قید کرد که در صورت ورشکستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یکی از شرکا، شرکت منحل می شود؟

  قانون تجارت این نکته را پیش بینی نکرده است؛ اما از تأکید این قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می آید که قانون گذار چنین مواردی را از مواردی نمی داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصری و امری دارد. بنابراین، طرفین نمی توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگی، اعسار یا ممنوع المعامله بودن شریک، از مواردی است که می تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ یعنی از مواردی که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقی می شود.

  به موجب این ماده از قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود در موارد:

  در صورت تصمیم عده‌ای از شرکاء که سهم‌الشرکه آن­ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

  در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشد سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌­گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کند.در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش­بینی شده باشد.وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد.در صورتی که شرکت ورشکست شود.

  به اطلاع شما خوانندگان عزیز میرسانیم که میتوانید برای انحلال شرکت با مشاوران دکتر ثبت تماس حاصل فرمایید.

  دکتر ثبت امیدوار است از خواندن این مطلب لذت برده باشید!

  همین حالا با مشاوران دکتر ثبت تماس حاصل فرمایید و از تخفیف ویژه برخوردار شوید.

  دریافت مشاوره رایگان

  دیدگاه بگذارید

  avatar
    دنبال کردن  
  خبرم کن

  جهت مشاوره رایگان تماس حاصل بگیرید

  09195829467

  منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

  دکتر ثبت

  دکتر ثبت