دکتر بلاگ

دسته بندی : پلمپ دفاتر

پلمپ دفتر چیست؟ + کاربرد پلمپ دفاتر + بررسی مراحل دریافت مجوز

پلمپ دفتر چیست؟ + کاربرد پلمپ دفاتر + بررسی مراحل دریافت مجوز

پلمپ دفتر چیست؟ باب دوم در ماده۶قانون تجارت ملیه تاجرین را مکلف به دریافت دفاتر۴گانه قانونی از وزارت عدلیه نموده. با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون تجارت مصوب۱۳۰۲۱۳۱۱ میبایست از ادراه ثبت که مهر وامضا و پلمپ شود تهیه شود. دراین دفاتر ریز هزینه ها و لیست در آمد اشخاص اعم از حقوقی یا […]

جهت مشاوره رایگان تماس حاصل بگیرید

09195829467

منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

دکتر ثبت

دکتر ثبت