پلمپ دفتر و مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفتر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پلمپ دفتر و مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفتر

پلمپ دفتر چیست؟

باب دوم در ماده۶قانون تجارت ملیه تاجرین را مکلف به دریافت دفاتر۴گانه قانونی از وزارت عدلیه نموده.
با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون تجارت مصوب۱۳۰۲۱۳۱۱ میبایست از ادراه ثبت که مهر وامضا و پلمپ شود تهیه شود.
دراین دفاتر ریز هزینه ها و لیست در آمد اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی درج گشته و مبنای پرداخت مالیات از سود خالص سالانه خواهد بود.

مهلت دریافت کد اقتصادی و پلمپ دفاتر با توجه به بخش نامه های صادره ۲ماه بوده و عدم دریافت ویا تسلیم هرکدام از موارد مشمول جریمه علی الرس خواهد بود.
نکته:پلمپ دفاتر هر سال برای سال آینده تهیه خواهد شد مگر شرکتهای تازه تاسیس.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفتر:

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفتر اشخاص حقیقی

 

  1. اصل اظهارنامه
  2. تصویرکارت ملی متقاضی دریافت دفاتر پلمپ
  3. تصویر پروانه یا مجوز فعالیت

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفتر اشخاص حقوقی

 

  1. اصل اظهارنامه پاوپ دفاتر مهر وامضا شده.
  2. تصویر آخرین روزنامه رسمی.
  3. تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
  4. اصل یا تصویر وکالتنامه ویامعرفی نامه درخصوص اشخاص دولتی.
فهرست