تعرفه ها

پکیج های ویژه دکتر ثبت
برای مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!

ثبت شرکت
550.000پروژه ای
 • شامل:
 • ورود اطلاعات
 • تنظیم اوراق
 • تعیین نام
 • تنظیم موضوع فعالیت
 • تنظیم اساسنامه
 • اظهار نامه
 • تقاضا نامه
 • پیگیری و مشاوره
 • و ...
پلمپ دفاتر
200.000پروژه ای
 • ورود اطلاعات
 • تنظیم اظهار نامه
 • دریافت دفاتر
 • ارسال دفاتر
روزنامه رسمی
200.000حداقل هزینه
 • ورود اطلاعات
 • مراجعه و پیگیری
 • دریافت و ارسال فایل
 • *هزنیه دریافتی بر اساس تعداد خطوط می باشید!
کد اقتصادی
750.000پروژه ای
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • دریافت دفترچه دارایی
 • دریافت فرم های مربوط از واحد ثبت و شناسایی دارایی
 • درج اطلاعات در سامانه پیش ثبت نام
 • مراجعه به سازمان امور مالیاتی
 • تعیین حوزه مالیاتی
 • تعیین ممیز مالیاتی
 • اخذ شماره 12 رقمی اقتصادی
 • اخذ کد اقتصادی
فهرست